AVACOM NETWORK
VASA KORPA

Vaša Korpa je trenutno prazna.

You are here: Home Uslovi koriscenja i kupovine - Full Terms and Conditions
El. pošta Štampa

Uslovi kori?enja i kupovine - Full Terms and Conditions

Robu mozete platiti online kreditnim karticama putem www.moneybookers.com payment gateway-a, uplatom na racun firme (First Financial Bank: 560-304, Erste Bank: 540-5000032164171-57) ili direktno u nasoj prodavnici (kes, kreditne kartice).

moneybookers and money moves

Predstavljamo Vam novi nacin kupovine naih proizvoda, a to je moneybookers. Dovoljno je samo da posjedujete neku od kreditnih kartica ili da registrujete moneybookers nalog na sajtu www.moneybookers.com i bicete spremni za Vasu online kupovinu. Moneybookers posjeduje najsavremeniji nacin zastite koji garantuje da ce se Vasi podaci i placanje biti procesuirani na siguran nacin.


Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 Notice

Moneybookers Ltd. complies with the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002.

The following applies to all transactions that are carried out with Moneybookers Ltd. electronically.

Company name: Moneybookers Ltd.
Company No: 4260907
Registered office:
Registered in England and Wales.
Welken House, 10-11 Charterhouse Square, London, EC1M 6EH.
Contact: Customer Service Department.


Regulated by the Financial Services Authority (FSA). Click here for detailed regulatory information.
Contract language is English.

Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 Notice

Moneybookers Ltd. complies with the Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000.

Any complaint about our service should be directed to us as follows:

  • via our online Support Centre
  • via postal mail: Welken House, 10-11 Charterhouse Square, London, EC1M 6EH.
  • more contact details are provided on our contact page.


A description of our electronic money service is provided in our online help.
A description of our prices, charges and payment options is provided in our online price list.
We recommend you to familiarise yourself with the content of these sections before using our service.

Any electronic money account is opened for an undefined period of time. Should you no longer desire our service, you can deactivate your electronic money account by first withdrawing any balance from your account and then contacting our Customer Support.

Garancija i isporuka || Warranty Period and delivery

Garantni rok __12 mjeseci_______ , osim za: zvu?nici, tastature, mievi, game pads, ventilatori, protectori, napajanja na ku?itima,

strujni pretvara?i (kvar moe da nastane, samo usljed strujnog udara) radna garancija. Za smart telefone garancija je 12 mjeseci, za fixne telefone takodjer 12 mjeseci, a za mobilne telefone garancija je 3 mjeseca na softver, a na hardver telefona radna garancija.

Ure?aji su testirani i atestirani saglasno Pravilniku o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje (Sl. list Br. 30 od 26.04.1991.), u za to ovla?enoj ustanovi. Pravo na garanciju korisnik ostvaruje isklju?ivo u prostorijama servisa prodavca. Usluge na terenu i/ili odravanje, nisu ura?unati u cjenu proizvoda pa se rjeavaju prema vae?em cjenovniku servisnih usluga ili prema posebnim ugovorima o servisiranju koje kupac moe naknadno ugovoriti. Prodavac garantuje da ?e proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloenom uputstvu i u granicama izdrljivosti koje propisuje proizvo?a?. U garanciju ne ulaze ote?enja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, ote?enja zbog nepravilnemontae ili odravanja, kori?enja neodgovaraju?eg potronog matenjala ote?enja nastala krivicom korisnika, kao i u slu?ajevima kada su aparati bili izloeni uticaju vlage, vode, vatre, sunca i sli?no, ote?enja zbog varijacija napona elektri?ne mree, udara groma i prate?ih pojava. U garanciju ne spadaju djelovi koji se troe: glave i riboni matri?nih tampa?a, valjci, grija?i i toneri laserskih tampa?a, kertridi i glave ink-jet tampa?a i plotera, baterije mobilnih telefona, notebook ra?unara, stampaca, mehani?ka ostecenja i sl. Garancija i garantni rok po?inju danom kupovine proizvoda, to ?ete dokazati ovjerenim garantnim listom, odnosno stikerom na svakom pojedina?nom ure?aju na sistemu ili serijskim brojem. Nestru?no i neovlateno rukovanje i ne postupanje po propisanom uputstvu ne obavezuje isporu?ioca u smislu garantnog lista na izvrenje usluge iz garantnih uslova.

Baterije UPS-ova i druge nisu u garanciji (baterije inace nisu u garanciji, a cest uzrok problema je nepravilno formiranje I nemar kada je potrebno iskljuciti UPS cim struja nestane na duze nego je UPS predvidjen da radi bez struje). Garancija na stampace se gubi ukoliko se koristio neki refil umjesto originalnih kertrida. Prodavac se obavezuje da ?e na Va zahtjev, izraen u garantnom roku, otkloniti u svojim odnosno ugovornim servisnim odjeljenjima kvarove i tehni?ke nedostatke proizvoda, koji bi nastali prilikom normalne upotrebe, u vremenu za koje se daje garancija.

Ukoliko kvar ili nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema ure?aja od korisnika obavezuje da ?e neispravni ure?aj zamjeniti istim takvim ispravnim ili ure?ajem sli?nih karakteristika, ukoliko to uslovi na tritu dozvoljavaju, odnosno njegovin aktuelnim ekvivalentom. U protivnom mogu?a je zamjena za noviji tip tako?e diktirana uslovima na tritu (razlike u cijeni za ja?e modele i novije tipove i sl.). Garantni rok ne te?e dok se ure?aj nalazi na servisu. KUPAC JE DUAN da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizi?ku neote?enost robe-ure?aja koji preuzima, kao i ta?nost serijskih brojeva, jer naknadne reklamacije po navedenim elementima ne?e biti prihva?ene. Prodavac se obavezuje da ?e obezbje?ivati servis ure?aja u roku od 3 godine od dana kupovine, osim u slu?ajevima kada

usled primjena novih tehnologija pojedini elementi prestanu proizvoditi ili ako za odre?enu robu postoje servisni centri koje je odredio distributer (npr. Vivax i sl.). Za reklamaciju je obavezno donijeti orginalnu ambalau i kompletan prate?i pribor I drajvere. Bez originalne ambalae reklamacija se smatra kao neosnovana. U slu?aju nekompletnog pribora vri?e se nadoknada za isti.

GARANCIJA ne vai ako se kupac nije pridravao proizvo?a?kog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda (?est slu?aj je neadekvatno uzemljenje), ako je kupac nestru?no ili nebriljivo postupao s proizvodom, ako je proizvod servisirala neovlatena osoba ili je ote?ena kontrolna naljepnica. Prodavac je duzan izvriti funkcionalnu provjeru prije dalje prodaje i eventualni povrat ili zamijenu izvrsiti u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja robe. Prodavac garantuje da je proizvod ispravno radio najmanje 7 dana prije nego sto je prodat krajnjem kupcu. Prodavci koji vre dalju prodaju proizvoda duni su izvriti njihovu funkcionalnu provjeru prije dalje prodaje i sve eventualne reklamacije ostvariti u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja robe. Dalju garanciju prema krajnjem korisnku trebaju prenjeti svojim garancijskim listom.

Za bijelu i sivu tehniku vae garantni uslovi distributera i ostvaruju se isklju?ivo preko mree ovlatenih servisa.

KUPAC (svojim potpisom) POTVR?UJE PRIJEM ROBE KAO NA SPECIFIKACIJI IZ (PRO)FAKTURE-OTPREMNICE, ODNOSNO GARANTNOG LISTA.

Dostava (putem MaksExpress kurirske sluzbe) svih naih proizvoda na teritoriji Republike Crne Gore !!!

Brzina isporuke je mogu?a (najkasnije) do 48 sati. Brzina isporuke zavisi od proizvoda, grada, tehni?kih mogu?nosti ...

Proizvode mozete naru?iti putem naseg Online sistema za narucivanje,

e-mail-om: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

ili telefonom: 00 382 32 686 035 i 00 382 69 045 185

Cene se azuriraju svakodnevno. Pre kupovine kontaktirajte nas radi ta?nog informisanja vezano za cenu proizvoda.

Vracanje i otkazivanje narudzbi || Returns and Cancellations policy

Proizvod koji dobijete mora biti u ispravnom stanju ili smo obavezni da Vam isti zamenimo. Proizvodi se mogu vratiti ili otkazati najkasnije 7 dana od dana isporuke. Prije preuzimanja provjeriti proizvode.

POVRAT (Returns and Cancellations policy) ne vai ako se kupac nije pridravao proizvo?a?kog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda (?est slu?aj je neadekvatno uzemljenje), ako je kupac nestru?no ili nebriljivo postupao s proizvodom, ako je proizvod servisirala neovlatena osoba ili je ote?ena kontrolna naljepnica. Prodavac je duzan izvriti funkcionalnu provjeru prije dalje prodaje i eventualni povrat ili zamijenu izvrsiti u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja robe. Prodavac garantuje da je proizvod ispravno radio najmanje 7 dana prije nego sto je prodat krajnjem kupcu.

Kod odlozenog placanja kupac je duzan da izvrsi placanje najkasnije za 3 dana od dana narucivanja proizvoda, inace ce narudzbenica biti otkazana (cancelled).

Molimo Vas da nas kontaktirate u slucaju da zelite da vratite proizvode.

Politika privatnosti || Privacy policy

Mi smo posve?eni zatiti Vaih podataka. Mi koristimo Vae podatke iz 2 razloga, da procesuiramo Vau porudbinu i da bi Vam omogu?ili najbolju mogu?u uslugu.

Da?emo Vam mogu?nost da odbijete bilo kakav marketinki email ili materijal koji stie od nas.

Informacije koje prikupljamo o Vama ukljucuju:

vase ime i prezime (You first and last name)

adresa (Adress)

broj telefona (Telephone number)

email adresa (Email adress)

Informacije o klijentima nisu ni u kom slucaju javno dostupne i poznate su samo administratoru sajta.

Proizvod koji dobijete mora biti u ispravnom stanju ili smo obavezni da Vam isti zamenimo.

Kontakt || Contact

Lepetane BB, 85320 Tivat

Mob. tel: +382 32 686 035, +382 32 681 005, +382 69 045 185

E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

PREPORUCI NAS !!!

SVE OD PROIZVODJACA